Terug

Privacy policy

Verwerking van persoonsgegevens: SIMON neemt de nodige maatregelen om aan de regels ter bescherming van jouw privacy te voldoen en om deze te respecteren. In de privacyverklaring van SIMON kan je nalezen op welke manier de UGent dit doet. Indien deze privacyverklaring geen antwoord biedt op jouw vragen, kan je terecht bij simon@ugent.be of bij de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Universiteit Gent (privacy@ugent.be). Een formele klacht kan worden ingediend bij de Vlaamse Toezichthouder via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/klachtenprocedure.